Email verificatie

Email verificatie bij inloggen

Als de bezoekers van je website handelingen verrichten bij woningen, is dat waardevolle data – maar alleen als ze ook daadwerkelijk zijn wie ze zeggen te zijn. Dan kan je er patronen in herkennen en op acquireren. Daarom vereisen we van gebruikers van MiKoti Makelaars websites dat ze moeten inloggen bij;

  • Online bieden
  • Documenten downloaden
  • Object volgen
  • Notitie bij object plaatsen
  • Brochure downloaden
  • Als verkoper toegang krijgen tot ‘Mijn omgeving’

Registratie bevestiging

Voor meer gevoelige data, zoals documenten en biedingen, wil je dat ook die registratie bevestigd is. Dat doen we bij MiKoti met Email verificatie. Daarom moeten gebruikers alvorens het plaatsen van een bod of het downloaden van documenten hun e-mailadres bevestigen. Dan heb je altijd een werkend adres om iemand op te benaderen mocht jij dat willen. Je krijgt daarmee een hoogwaardig bestand met geïnteresseerden en een beeld van wie wat doet op jouw website.

SMS verificatie

Optioneel kan voor de zekerheid ook nog de SMS verificatie als extra stap worden toegevoegd.

meer over...

Het is een mooie dag om iets op te bouwen

wat ze zeggen over mikoti

“Ze hebben de site meer smoel gegeven en dat heeft er ook voor gezorgd dat we direct meer zichtbaar werden in de markt."

Frederik van Till, Puur Makelaars Lees het verhaal